Bài 15 Ngữ Văn 9

 • Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng

  Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng
  Giúp các em cảm nhận được tình cha con sâu nặng trong hoàn cảnh éo le của cha con ông sáu trong truyện Chiếc lược ngà. Nắm được nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật đặc biệt là nhân vật trẻ em.

  50 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Kiểm tra thơ và truyện hiện đại (I)

 • Kiểm tra thơ và truyện hiện đại (II)

  Kiểm tra thơ và truyện hiện đại (II)
  Bài học giúp các em ôn tập, củng cố kiến thức về những tác phẩm truyện Việt Nam hiện đại đã học trong chương trình Ngữ văn 9. Củng cố hiểu biết về thể loại truyện: trần thuật, xây dựng nhân vật, cốt truyện và tình huống truyện.

  Xem chi tiết

 • Kiểm tra phần tiếng việt

  Kiểm tra phần tiếng việt
  Qua bài Kiểm tra phần tiếng Việt giúp các em đánh giá được kết quả học tập của mình trong phần kiến thức Tiếng Việt. Biết kiến thức và biết vận dụng kiến thức thực hành các kiến thức Tiếng Việt.

  Xem chi tiết

 • Ôn tập phần tập làm văn

  Ôn tập phần tập làm văn
  Qua bài học giúp các em nắm được nội dung chính của phần Tập làm văn đã được học trong học kì I, thấy được tính chất tích hợp của chúng với các văn bản đã học, thấy được tính kế thừa và phát triển của các nội dung Tập làm văn học ở lớp 9 bằng cách so sánh với nội dung các kiểu văn bản đã học ở lớp dưới.

  2 hỏi đáp

  Xem chi tiết