Bài 32 Ngữ Văn 9

 • Tổng kết phần tập làm văn

  Tổng kết phần tập làm văn
  Bài học này giúp các em tổng kết và hệ thống hóa những vấn đề về lí thuyết Tập làm văn đã được học trong chương trình ngữ văn trung học cơ sở từ lớp 6 đến lớp 9.

  Xem chi tiết

 • Tổng kết văn học nước ngoài

  Tổng kết văn học nước ngoài
  Bài học này giúp các em tổng kết, ôn tập một số kiến thức cơ bản về những bài văn học nước ngoài đã được học trong chương trình ngữ văn trung học cơ sở từ lớp 6 đến lớp 9.

  Xem chi tiết

 • Kịch Bắc Sơn - Nguyễn Huy Tưởng

  Kịch Bắc Sơn - Nguyễn Huy Tưởng
  Bài học giúp các em nắm được nội dung, ý nghĩa của đoạn trích hồi 4 vở kịch Bắc Sơn, thể hiện tinh thần cách mạng khi cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn sảy ra. Thấy được nghệ thuật viết kịch của Nguyễn Huy Tưởng.

  Xem chi tiết