Bài 13 Ngữ Văn 9

 • Làng - Kim Lân

  Làng - Kim Lân
  Qua bài giảng Làng của Kim Lân, các em cần nắm được, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của truyện ngắn Làng. Nhân vật, sự việc, cốt truyện trong một tác phẩm truyện hiện đại và tình yêu làng, yêu nước, tinh thần kháng chiến của người nông dân Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp.

  37 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Chương trình địa phương phần tiếng Việt

  Chương trình địa phương phần tiếng Việt
  Qua bài học các em hiểu được sự khác biệt giữa phương ngữ mà các em đang sử dụng với các phương ngữ khác và với ngôn ngữ toàn dân thể hiện qua những từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động, trạng thái, đặc điểm, tính chất.

  Xem chi tiết

 • Đối thoại và độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

  Đối thoại và độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự
  Qua bài học các em cần nắm được vai trò của đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự. Biết viết văn tự sự có đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm.

  1 hỏi đáp

  Xem chi tiết