Bài 30 Ngữ Văn 9

 • Tổng kết phần ngữ pháp (Tiếp theo)

  Tổng kết phần ngữ pháp (Tiếp theo)
  Bài học này giúp các em hệ thống hóa kiến thức đã học về: từ loại, cụm từ, các thành phần câu, các kiểu câu đã được học.

  Xem chi tiết

 • Ôn tập truyện

  Ôn tập truyện
  Bài học này giúp các em tổng kết và hệ thống hóa những tác phẩm truyện hiện đại Việt Nam đã được học trong chương trình ngữ văn lớp 9.

  Xem chi tiết

 • Bố của Xi-mông - Mô-pa-xăng

  Bố của Xi-mông - Mô-pa-xăng
  Bài học giúp các em nắm được nội dung, ý nghĩa nghệ thuật miêu tả, diễn biến tâm trạng của Xi - mông. Rút ra bài học về lòng yêu thương con người. Thấu hiểu nỗi khổ của một đứa trẻ không có bố và những ước mơ, những khao khát của Xi - mông.

  Xem chi tiết