Bài 28 Ngữ Văn 9

 • Biên bản

  Biên bản
  Qua bài học giúp các em hiểu được biên bản là loại văn bản ghi chép một cách trung thực, chính xác, đầy đủ một sự việc đang xảy ra hoặc vừa mới xảy ra, ngoài ra giúp các em hiểu được mục đích, yêu cầu nội dung và cách viết biên bản.

  Xem chi tiết

 • Những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê

  Những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê
  Qua bài học giúp các em cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn của những cô gái thanh niên xung phong trong truyện và nét đặc sắc trong cách miêu tả nhân vật và nghệ thuật kể chuyện của Lê Minh khuê.  

  Xem chi tiết