Bài 33 Ngữ Văn 9

 • Tổng kết phần văn học

  Tổng kết phần văn học
  Bài học này giúp các em tổng kết và hệ thống hóa những vấn đề về lí thuyết Tập làm văn đã được học trong chương trình ngữ văn trung học cơ sở từ lớp 6 đến lớp 9.

  Xem chi tiết

 • Tôi và chúng ta - Lưu Quang Vũ

  Tôi và chúng ta - Lưu Quang Vũ
  Bài học này giúp các em hiểu được sự mâu thuẫn - xung đột cơ bản trong vở kịch. Đó là giữa cái mới, cái tiến bộ và cái cũ cái bảo thủ, lạc hậu trong sự chuyển mình của xã hội ta.

  Xem chi tiết