Bài 21 Ngữ Văn 9

 • Liên kết câu và liên kết đoạn văn

  Liên kết câu và liên kết đoạn văn
  Qua bài Liên kết câu và liên kết đoạn văn giúp các em nâng cao nhận thức, kĩ năng sử dụng một số biện pháp liên kết câu và liên kết đoạn văn. Và nhận biết một số biện pháp liên kết thường dùng.

  5 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten - H.Ten

  Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten - H.Ten
  Qua bài Chó sói và cừu non trong thơ ngụ ngôn của La - Phong - Ten các em thấy được đặc trưng trong sáng tác nghệ thuật là yếu tố tưởng tượng và dấu ấn cá nhân của tác giả. Ngoài ra thấy cách lập luận chặt chẽ của tác giả trong văn bản.

  3 hỏi đáp

  Xem chi tiết