Bài 5 Ngữ Văn 9

 • Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh - Phạm Đình Hổ

  Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh - Phạm Đình Hổ
  Qua bài giảng Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh cho ta thấy được cuộc sống xa hoa của vua chúa, sự nhũng nhiễu của quan lại thời Lê - Trịnh. Đây chính là bước đầu nhận biết đăc trưng cơ bản của thể loại tùy bút đời xưa và giấ trị hiện thực của tác phẩm. Chúc quý thầy cô và các em có tiết học sôi động, hấp dẫn và hiệu quả hơn tại lớp.

  Xem chi tiết

 • Hoàng Lê nhất thống chí - Ngô Văn Gia Phái

  Hoàng Lê nhất thống chí - Ngô Văn Gia Phái
  Qua bài giảng Hoàng Lê nhất thống chí giúp các em cảm nhận được vẻ đẹp hào hùng của anh hùng Nguyễn Huệ và thấy được sự thảm hại và số phận bi đát của lũ vua phản nước hại dân. Chúc quý thầy cô và các em có tiết học sôi động, hấp dẫn và hiệu quả hơn tại lớp.

  2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

  Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)
  Bài giảng sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) giúp các em nắm được hiện tượng phát triển từ vựng của một ngôn ngữ bằng cách tăng số lượng từ bằng cách tạo thêm từ ngữ mới và mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài. Chúc quý thầy cô và các em có tiết học sôi động, hấp dẫn và hiệu quả hơn tại lớp.

  Xem chi tiết