Bài 16 Ngữ Văn 9

 • Cố hương - Lỗ Tấn

  Cố hương - Lỗ Tấn
  Qua bài Cố hương giúp các em hiểu được những đóng góp của Lỗ Tấn vào nền văn học Trung Quốc và văn học nhân loại. Tinh thần phê phán sâu sắc xã hội cũ và niềm tin vào sự xuất hiện tất yếu của cuộc sống mới, con người mới.

  8 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Ôn tập làm văn (tiếp theo)

  Ôn tập làm văn (tiếp theo)
  Qua bài học giúp các em nắm được nội dung cơ bản của 3 phần Tập Làm Văn. Biết cách vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học một cách tổng hợp, toàn diện để làm bài tập.

  Xem chi tiết