Bài 17 Ngữ Văn 9

Bài học

  • Những đứa trẻ

    Những đứa trẻ
    Qua bài học các em thấy được rung cảm với những đứa trẻ đáng yêu sống thiếu tình thương và hiểu rõ tài kể chuyện của Go-rơ-ki trong đoạn trích tiểu thuyết tự thuật Thời thơ ấu.

    1 hỏi đáp

    Xem chi tiết