YOMEDIA
NONE

Bài tập C9 trang 151 SGK Vật lý 9

Giải bài C9 tr 151 sách GK Lý lớp 9

Giới hạn xa nhất và gần nhất trên khoảng nhìn rõ của mắt mỗi người gọi là những điểm gì?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Điểm cực viễn và điểm cực cận.

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C9 trang 151 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON