YOMEDIA
NONE

Bài tập C7 trang 54 SGK Vật lý 9

Giải bài C7 tr 54 sách GK Lý lớp 9

Viết đầy đủ các câu dưới đây:

a. Số oát ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết...

b. Công suất tiêu thụ điện năng của một đoạn mạch bằng tích...

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Số oát ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết công suất định mức cù dụng cụ đó.

Câu b:

Công suất tiêu thụ điện năng của một đoạn mạch băng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn đó.

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C7 trang 54 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON