YOMEDIA

Tính điện trở của dây đồng có chiều dài gấp 3 lần dây nhôm ?

bởi minh chu thái 07/10/2018

1 dây nhôm có R=3ôm. tính điện trở của dây đồng có chiều dài gấp 3 lần dây nhôm và đường kính có tiết diện =1 nửa đường kính dây nhôm

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Gọi điện trở của dây nhôm và dây đồng là R1 và R2 (R1 = 6 Ohm) 
  R1 = P1.L1/S1 
  R2 = P2.L2/S2 
  ---> R2/R1 = (P2/P1).(L2/L1).(S1/S2) 
  P2/P1 = 0,6071 
  L2/L1 = 4 
  S1/S2 = (d1/d2)^2 = 2^2 = 4 
  ---> R2/R1 = 9,7136 ---> R2 = 9,7136 R1 = 58,2816 (Ohm)

  bởi Eath Hour 07/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA