YOMEDIA

Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở R1 = R2 = R3 = 10Ω

R1 R2 M N K R3

Cho mạch điện như hình vẽ R1 = R2 = R3 = 10Ω ; UMN = 30V

Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở trong 2 trường hợp

a) K đóng

b) K mở

Mong các bạn giúp mình giải nhanh trong tối nay nha....Mơn các bạn trước =))

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • Tóm tắt:

  \(R_1=R_2=R_3=10\Omega\)

  \(U_{MN}=30V\)

  a) \(\)K đóng, \(I_1;I_2;I_3=?\)

  a) \(\)K mở , \(I_1;I_2;I_3=?\)

  --------------------------------------------

  Bài làm:

  a) Khi K đóng:

  - Sơ đồ mạch điện : R1nt(R2//R3)

  Từ sơ đồ mạch điện: \(\Rightarrow R_{23}=\dfrac{R_2\cdot R_3}{R_2+R_3}=\dfrac{100}{20}=5\left(\Omega\right)\)

  \(\Rightarrow R_{MN}=R_1+R_{23}=10+5=15\left(\Omega\right)\)

  Cường độ dòng điện của đoạn mạch MN là:

  \(I_{MN}=\dfrac{U_{MN}}{R_{MN}}=\dfrac{30}{15}=2\left(A\right)\)

  \(R_1ntR_{23}\) nên \(I_1=I_{23}=I_{MN}=2\left(A\right)\)

  Vì R2//R3 nên \(U_2=U_3=U_{23}=I_{23}\cdot R_{23}=2\cdot5=10\left(V\right)\)

  \(\Rightarrow I_2=\dfrac{U_2}{R_2}=\dfrac{10}{10}=1\left(A\right)\)

  \(\Rightarrow I_3=\dfrac{U_3}{R_3}=\dfrac{10}{10}=1\left(A\right)\)

  b) Khi K mở:

  - Sơ đồ mạch điện: R1 nt R3

  Từ sơ đồ mạch điện :\(\Rightarrow R_{MN}=R_1+R_3=10+10=20\left(\Omega\right)\)

  Cường độ dòng điện chạy qua mạch MN là:

  \(I_{MN}=\dfrac{U_{MN}}{R_{MN}}=\dfrac{30}{20}=1,5\left(A\right)\)

  \(R_1ntR_3\) nên \(I_1=I_3=I_{MN}=1,5\left(A\right)\)

  Vì khóa K mở nên không có dòng điện chạy qua điện trở R2 nên \(I_2=0\left(A\right)\)

  Vậy ...........................................

    bởi Nguyễn Văn Quang 19/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA