Tính công suất của bóng đèn dây tóc có ghi 220V – 60W?

bởi Allen Walker 03/02/2019

Mắc một bóng đèn dây tóc có ghi 220V – 60W vào ổ lấy điện có hiệu điện thế 110V. Cho rằng điện trở của dây tóc bóng đèn không phụ thuộc vào nhiệt độ, tính công suất của bóng đèn khi đó?

Câu trả lời (3)

 • Bài này có 2 cách nhé:

  Cách  1:

  Công thức tính công suất: P = U2 / Rđèn

  ⇒ Rđèn = U2 / P = 2202 / 60 = 806,67 Ω

  Vì điện trở R của đèn không đổi, nên khi mắc đèn vào hiệu điện thế 110V thì đèn chạy với công suất:

  P = U2 / Rđèn = 1102 / 806,67 = 15W

  Cách 2:

  - Công thức tính công suất: P = U2 / Rđèn ⇒ P tỉ lệ thuận với U2

  - Theo đề bài: đèn có công suất 60W khi mắc đèn vào hiệu điện thế 220V và công suất của đèn không thay đổi.

  Do đó khi mắc đèn vào hiệu điện thế 110V (ta thấy hiệu điện thế giảm 220 : 110 = 2 lần) nên công suất đèn sẽ giảm 22= 4 lần.

  ⇒ Công suất của đèn là: P = 60 : 4 = 15W

  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Công thức tính công suất: P = U2 / Rđèn

  ⇒ Rđèn = U2 / P = 2202 / 60 = 806,67 Ω

  Vì điện trở R của đèn không đổi, nên khi mắc đèn vào hiệu điện thế 110V thì đèn chạy với công suất:

  P = U2 / Rđèn = 1102 / 806,67 = 15W

  bởi Võ Hồng Phúc 08/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a, Vì U = Uđ = Ub = 220V nên đây là mạch song song.]

   

  Có:P=U.I=U2RR=U2P 

   Rđ =  2202100 = 484 (Ω)

   Rbl = 22021000 = 48,4 (Ω)

   Rtđ = Rd.RblRd+Rbl = 44  (Ω)

  b, Công suất của mạch này là: 

  P=U.I=U.URtd=1100(W)

  Điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ trong một giờ là: A = P.t = 1100 . 3600 = 3960000 (J) = 1,1 (kW.h)

  bởi [PR] Sammer 11/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan