YOMEDIA

minh chu thái's Profile

minh chu thái

minh chu thái

05/04/2004

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 6
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (2)

  • minh chu thái đã kết bạn Nguyễn Trần Bảo Khôi Cách đây 6 năm
  • minh chu thái đã đặt câu hỏi: bài tập về nhà Cách đây 6 năm

    1 dây nhôm có R=3ôm. tính điện trở của dây đồng có chiều dài gấp 3 lần dây nhôm và đường kính có tiết diện =1 nửa đường kính dây nhôm

Không có Điểm thưởng gần đây

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON