minh chu thái's Profile

minh chu thái

minh chu thái

05/04/2004

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 6
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (2)

  • minh chu thái đã kết bạn Nguyễn Trần Bảo Khôi Cách đây 12 tháng
  • minh chu thái đã đặt câu hỏi: bài tập về nhà Cách đây 12 tháng

    1 dây nhôm có R=3ôm. tính điện trở của dây đồng có chiều dài gấp 3 lần dây nhôm và đường kính có tiết diện =1 nửa đường kính dây nhôm

Điểm thưởng gần đây (2)

  • minh chu thái: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề kiểm tra trắc nghiệm tổng hợp Chương 1 Vật lý 6 - Cơ học) (+3đ) Cách đây 12 tháng
  • minh chu thái: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề kiểm tra trắc nghiệm tổng hợp Chương 1 Vật lý 9 - Điện học) (+3đ) Cách đây 12 tháng