AMBIENT

Tính điện trở của dây dẫn bằng đồng dài 12m, tiết diện đều S=0,17mm2?

bởi Lê Nhật Minh 19/09/2018

Một dây dẫn bằng đồng dài 12m, tiết diện đều S=0,17mm2. a) Tính điện trở của dây dẫn. b) Dùng dây dẫn trên nối hai cực của một nguồn điện không đổi có hiệu điện thế là U=4,8V. Xác định dòng điện qua dây dẫn. c)cắt bỏ 1/3 dây dẫn rồi dùng phần còn lại nối vào mạch điện như trên .Xác định cường độ dòng điện qua mạch

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • â) Điện trở của dây dẫn :

  R =\(\rho\dfrac{l}{S}=1,7.10^{-8}\dfrac{12}{0,17.10^{-6}}=1,2\Omega\)

  b) Cường độ dòng điện qua dây dẫn :

  \(I=\dfrac{U}{R}=\dfrac{4,8}{1,2}=4A\)

  c) Điện trở sau khi cắt của dây dẫn :

  \(R'=\rho\dfrac{l'}{S}=\rho\dfrac{\dfrac{2}{3}l}{S}=1,7.10^{-8}\dfrac{\dfrac{2}{3}12}{0,17.10^{-6}}=0,8\)

  Cường độ dòng điện qua dây dẫn sau khi cắt :

  \(I'=\dfrac{U}{R'}=\dfrac{4,8}{0,8}=6A\)

  Vay ........................

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>