YOMEDIA

Nguyễn Thị Thủy Tiên's Profile

Nguyễn Thị Thủy Tiên

Nguyễn Thị Thủy Tiên

25/01/2004

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 15
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Nguyễn Thị Thủy Tiên đã đặt câu hỏi: cô ơi giúp con với, các bn giúp mk vs nhá Cách đây 6 năm

  Người ta mắc bóng đèn Đ: 8V-3,2W nối tiếp với điện trở R1=30ôm vào mạch có hiệu điện thế không đổi 18V.

  a) tính cường độ dòng điện chạy qua đèn và cho biết độ sáng của bóng đèn.

  b) tính công suất của đèn và nhiệt lượng tỏa ra ở mạch điện trong 6 phút.

  c) Muốn đèn sáng bth phải mắc them điện trở R2 vào mạch, biết (R1//R2) nt Đ. tính R2

 • Nguyễn Thị Thủy Tiên đã đặt câu hỏi: cô ơi giúp con với, các bn giúp mk vs nhá Cách đây 6 năm

  Người ta mắc bóng đèn Đ: 8V-3,2W nối tiếp với điện trở R1=30ôm vào mạch có hiệu điện thế không đổi 18V.

  a) tính cường độ dòng điện chạy qua đèn và cho biết độ sáng của bóng đèn.

  b) tính công suất của đèn và nhiệt lượng tỏa ra ở mạch điện trong 6 phút.

  c) Muốn đèn sáng bth phải mắc them điện trở R2 vào mạch, biết (R1//R2) nt Đ. tính R2

Không có Điểm thưởng gần đây

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON