YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập C5 trang 16 SGK Vật lý 9

Giải bài C5 tr 16 sách GK Lý lớp 9

Cho hai điện trở \(R_1 = R_2 = 30 \Omega\) được mắc như sơ đồ 5.2a. 

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó. 

b. Nếu mắc thêm một điện trở  \(R_3 = 30 \Omega\) vào đoạn mạch trên sơ đồ hình 5.2b thì điện trở tương đương của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu? So sánh điện trở đó với mỗi điện trở thành phần.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a.

 Điện trở tương đương của mạch đó là: 

               = 15 Ω.

b.

  • Điện trở tương đương của đoạn mạch mới là

               = 10 Ω.

  • Điện trở tương đương này luôn nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần.

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C5 trang 16 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON