YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5.14 trang 15 SBT Vật lý 9

Bài tập 5.14 trang 15 SBT Vật lý 9

Một đoạn mạch gồm 3 điện trở R1 =9Ω, R2 =18Ω và R3 =24Ω được mắc vào hiệu điện thế U = 3,6V như sơ đồ trên hình 5.7.

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b. Tính số chỉ I của ampe kế A và số chỉ I12 của ampe kế A1

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Điện trở tương đương của đoạn mạch:
\(\begin{array}{l} \frac{1}{{{R_{td}}}} = \frac{1}{{{R_1}}} + \frac{1}{{{R_2}}} + \frac{1}{{{R_3}}}\\ \Rightarrow \frac{1}{{{R_{td}}}} = \frac{1}{9} + \frac{1}{{18}} + \frac{1}{{24}}\\ \Rightarrow {R_{td}} = 4,8{\rm{\Omega }} \end{array}\)

b)   Số chỉ của ampe kế:

\(\begin{array}{l} - \,\,\,I = \frac{U}{{{R_{td}}}} = \frac{{3,6}}{{4,8}} = 0,75A\\ - \,\,\,\frac{1}{{{R_{12}}}} = \frac{1}{{{R_1}}} + \frac{1}{{{R_2}}} = \frac{1}{9} + \frac{1}{{18}}\\ \Rightarrow {R_{12}} = 6{\rm{\Omega }}\\ - \,\,\,{I_{12}} = \frac{U}{{{R_{12}}}} = \frac{{3,6}}{6} = 0,6A \end{array}\)

Vậy số chỉ của ampe kế A là 0,75A; số chỉ của ampe kế A1 là 0,6A

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.14 trang 15 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF