ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 5.2 trang 13 SBT Vật lý 9

Bài tập 5.2 trang 13 SBT Vật lý 9

Cho mạch điện có sơ đồ hình 5.2, trong đó R1=5Ω, R2=10Ω, ampe kế A1 chỉ 0,6A

a. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu AB của đoạn mạch.

b. Tính cường độ dòng điện ở mạch chính.            

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a. Do hai điện trở mắc song song với nhau nên hiệu điện thế giữa hai đầu AB của đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa mỗi đầu đoạn mạch rẽ.

=> Hiệu điện thế giữa hai đầu AB của đoạn mạch là: 

\({U_{AB}} = {I_1}.{R_1} = 0,6.5 = 3V\)

b. Mạch gồm R1 // R2

- Điện trở tương đương của mạch là:

\({R_{td}} = \frac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}} = \frac{{10.5}}{{10 + 5}} = \frac{{50}}{{15}} = \frac{{10}}{3}{\rm{\Omega }}\)

- Cường độ dòng điện ở mạch chính là:

\({I_{AB}} = \frac{{{U_{AB}}}}{{{R_{td}}}} = \frac{3}{{\frac{{10}}{3}}} = \frac{9}{{10}} = 0,9A\)

 

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.2 trang 13 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1