YOMEDIA
UREKA

Bài tập 5.7 trang 14 SBT Vật lý 9

Bài tập 5.7 trang 14 SBT Vật lý 9

Hai điện trở R1 và R2=4R1 được mắc song song với nhau. Khi tính theo R1 thì điện trở tương đương của đoạn mạch này có kết quả nào dưới đây?

A. 5R1                  B. 4R1                  C. 0,8R1               D. 1,25R1          

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Mạch gồm R1// R2

- Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

\(\begin{array}{l} {R_{td}} = \frac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}}\\ = \frac{{{R_1}.4{R_1}}}{{{R_1} + 4{R_1}}} = \frac{{4{R_1}.{R_1}}}{{5{R_1}}} = 0,8{R_1} \end{array}\)

- Chọn đáp án C.

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.7 trang 14 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON