YOMEDIA
UREKA

Bài tập 5.1 trang 13 SBT Vật lý 9

Bài tập 5.1 trang 13 SBT Vật lý 9

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 5.1, trong đó R1=15Ω, R2=10Ω, vôn kế chỉ 12V.

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b. Tính số chỉ của các ampe kế.                   

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a. Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

\({R_{AB}} = \frac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}} = \frac{{15 \times 10}}{{15 + 10}} = 6{\rm{\Omega }}\)

b. Số chỉ của các ampe kế là:

\(\begin{array}{l} {I_{AB}} = \frac{U}{{{R_{AB}}}} = \frac{{12}}{6} = 2A\\ {I_1} = \frac{U}{{{R_1}}} = \frac{{12}}{{15}} = 0,8A\\ {I_2} = \frac{U}{{{R_2}}} = \frac{{12}}{{10}} = 1,2A \end{array}\)

Vậy ampe kế ở mạch chính chỉ 2A, ampe kế 1 chỉ 0,8A và ampe kế 2 chỉ 1,2A

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.1 trang 13 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON