YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5.3 trang 13 SBT Vật lý 9

Bài tập 5.3 trang 13 SBT Vật lý 9

Cho mạch điện có sơ đồ hình 5.3, trong đó R1=20Ω, R2=30Ω, ampe kế chỉ 1,2A. Tính số chỉ của các ampe kế A1 và A2.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: R1//R2

=> Điện trở tương đương của toàn mạch là:

\({R_{AB}} = \frac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}} = \frac{{20.30}}{{20 + 30}} = 12{\rm{\Omega }}\)

\({U_{AB}} = I.{R_{AB}} = 1,2.12 = 14,4V\)

 

 

- Do điện trở R1 mắc song song với R2 nên ta có:

\({U_{AB}} = {U_1} = {U_2}\)

- Số chỉ của ampe kế 1 là:

\({I_1} = \frac{{{U_1}}}{{{R_1}}} = \frac{{{U_{AB}}}}{{{R_1}}} = \frac{{14,4}}{{20}} = 0,72A\)

- Số chỉ của ampe kế 2 là: 

\({I_2} = \frac{{{U_2}}}{{{R_1}}} = \frac{{{U_{AB}}}}{{{R_2}}} = \frac{{14,4}}{{30}} = 0,48A\)

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.3 trang 13 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON