YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5.5 trang 14 SBT Vật lý 9

Bài tập 5.5 trang 14 SBT Vật lý 9

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 5.4, vôn kế chỉ 36V, ampe kế chỉ 3A, R1=30Ω.

a. Tính điện trở R2.

b. Tính số chỉ của các ampe kế A1 và A2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a. R1//R2 nên ta có điện trở tương đương của mạch là:

\({R_{td}} = \frac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}}\)

Mặt khác, ta có: R=U/I

Ta suy ra: 

\({R_{td}} = \frac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}} = \frac{U}{I} = \frac{{36}}{3} = 12{\rm{\Omega }}\)
Thay R1=30Ω ta được:

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{\frac{{30.{R_2}}}{{30 + {R_2}}} = 12}\\ {}&{ \Rightarrow 30{R_2} = 12.\left( {30 + {R_2}} \right)}\\ {}&{ \Rightarrow 30{R_2} = 360 + 12{R_2}}\\ {}&{ \Rightarrow 30{R_2} - 12{R_2} = 360}\\ {}&{ \Rightarrow 18{R_2} = 360}\\ {}&{ \Rightarrow {R_2} = \frac{{360}}{{18}} = 20{\mkern 1mu} {\rm{\Omega }}} \end{array}\)

b. Do R1//R2 ta có:

\(\begin{array}{l} U = {U_1} = {U_2}\\ I = {I_1} + {I_2} \end{array}\)

Ta suy ra:

- Số chỉ của ampe kế 1 là: 

\({I_1} = \frac{U}{{{R_1}}} = \frac{{36}}{{30}} = 1,2A\)
- Số chỉ của ampe kế 2 là:

 I2=I−I1=3−1,2=1,8A

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.5 trang 14 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON