YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5.6 trang 14 SBT Vật lý 9

Bài tập 5.6 trang 14 SBT Vật lý 9

Ba điện trở R1=10Ω, R2=R3=20Ω được mắc song song với nhau vào hiệu điện thế 12V.

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b. Tính cường độ dòng điện chạy qua mạch chính và qua từng mạch rẽ. 

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

a. Ta có: R1//R2//R3

Suy ra, điện trở tương đương của toàn mạch:

 

b. Do R1//R2//R3 nên  ta có: 

\(\begin{array}{*{20}{l}} \begin{array}{l} \frac{1}{{{R_{td}}}} = \frac{1}{{{R_1}}} + \frac{1}{{{R_2}}} + \frac{1}{{{R_3}}}\\ = \frac{1}{{10}} + \frac{1}{{20}} + \frac{1}{{20}} = \frac{1}{5} \end{array}\\ { \Rightarrow {R_{td}} = 5{\rm{\Omega }}} \end{array}\)

U=U1=U2=U3 và cường độ dòng điện I=I1+I2+I3

- Cường độ dòng điện chạy qua từng mạch rẽ là:

\(\begin{array}{l} {I_1} = \frac{U}{{{R_1}}} = \frac{{12}}{{10}} = 1,2A\\ {I_2} = {I_3} = \frac{U}{{{R_2}}} = \frac{{12}}{{20}} = 0,6A \end{array}\)

- Cường độ dòng điện qua mạch chính là:

\(I = {I_1} + {I_2} + {I_3} = 1,2 + 0,6 + 0,6 = 2,4A\)

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.6 trang 14 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON