YOMEDIA
UREKA

Bài tập 5.13 trang 15 SBT Vật lý 9

Bài tập 5.13 trang 15 SBT Vật lý 9

Cho một hiệu điện thế U = 1,8V và hai điện trở R1, R2. Nếu mắc nối tiếp hai điện trở này vào hiệu điện thế U thì dòng điện đi qua chúng có cường độ I1 = 0,2A; nếu mắc song song hai điện trở này vào hiệu điện thế U thì dòng điện mạch chính có cường độ I2 = 0,9A. Tính R1, R2?   

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- R1 mắc nối tiếp R2:  

\(R = {R_1} + {R_2} = \frac{U}{{{I_1}}} = \frac{{1,8}}{{0,2}} = 9{\rm{\Omega (1)}}\)

- R1 mắc song song:

\({R_{td}} = \frac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}} = \frac{U}{{{I_2}}} = \frac{{1,8}}{{0,9}} = 2{\rm{\Omega (2)}}\)

Từ (1) và (2) ta được:

\(\Rightarrow {R_1}.{R_2} = 18 \Rightarrow {R_1} = \frac{{18}}{{{R_2}}}(3)\)

Thay (3) vào (1), ta được: 

\(\begin{array}{l} {R_2} = 6{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\rm{\Omega }} \Rightarrow {R_1} = 3{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\rm{\Omega }}\\ {R_2} = 3{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\rm{\Omega }} \Rightarrow {R_1} = 6{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\rm{\Omega }} \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.13 trang 15 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON