YOMEDIA
UREKA

Bài tập 5.10 trang 14 SBT Vật lý 9

Bài tập 5.10 trang 14 SBT Vật lý 9

Ba điện trở R1=5Ω, R2=10Ω và R3=30Ω được mắc song song với nhau. Điện trở tương đương của đoạn mạch song song này là bao nhiêu?

 A. 0,33Ω            B. 3Ω             C. 33,3Ω         D. 45Ω      

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- Điện trở tương đương của mạch:

\(\begin{array}{*{20}{l}} {\frac{1}{{{R_{td}}}} = \frac{1}{{{R_1}}} + \frac{1}{{{R_2}}} + \frac{1}{{{R_3}}}}\\ { = \frac{1}{5} + \frac{1}{{10}} + \frac{1}{{30}} = \frac{1}{3}}\\ { \Rightarrow {R_{td}} = 3{\rm{\Omega }}} \end{array}\)

Vậy điện trở tương đương của đoạn mạch là 3Ω

- Chọn đáp án: B

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.10 trang 14 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON