YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5.9 trang 14 SBT Vật lý 9

Bài tập 5.9 trang 14 SBT Vật lý 9

Trong mạch điện có sơ đồ như hình 5.5, hiệu điện thế U và điện trở R1 được giữ không đổi. Hỏi khi giảm dần điện trở R2 thì cường độ I của mạch điện chính sẽ thay đổi như thế nào?

A. Tăng.                   B. Không thay đổi.

C. Giảm.                   D. Lúc đầu tăng, sau đó giảm.  

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- Ta có, mạch gồm R1//R2, khi đó:

+ Hiệu điện thế trên toàn mạch bằng hiệu điện thế trên các mạch nhánh: 

U1=U2=U

+ Cường độ dòng điện trong mạch chính: I=I1+I2

Lại có: 

+ Cường độ dòng điện qua điện trở R1:

\({I_1} = \frac{{{U_1}}}{{{R_1}}} = \frac{U}{{{R_1}}}\)

+ Cường độ dòng điện qua điện trở R2:

\({I_2} = \frac{{{U_2}}}{{{R_2}}} = \frac{U}{{{R_2}}}\)

Suy ra cường độ dòng điện của mạch chính:

\(I = {I_1} + {I_2} = \frac{U}{{{R_1}}} + \frac{U}{{{R_2}}}\)

 

Theo đầu bài, U và R1 không đổi

=> Nếu R2 giảm thì U2 tăng=> I tăng

- Chọn đáp án A

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.9 trang 14 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF