YOMEDIA
NONE

Bài tập 9 trang 142 SGK Vật lý 12

Giải bài 9 tr 142 sách GK Lý lớp 12

Trong một thí nghiệm Y-âng, hai khe F1, Fcách nhau một khoảng a = 0,8mm, khe F được chiếu sáng bằng bức xạ tử ngoại, bước sóng 360nm. Một tấm giấy ảnh đặt song song với hai khe, cách chúng 1,2m. Hỏi sau khi tráng trên giấy hiện lên hình gì? Tính khoảng cách giữa hai vạch đen trên giấy.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Nhận định và phương pháp: 

Bài 9 là dạng bài quan sát ảnh chụp trên màn và tính khoảng vân của thí nghiệm Y-âng, dữ kiện đề bài cho ta là  giá trị bước sóng \(\lambda\), khoảng cách a giữa 2 khe hẹp và bề rộng giao thoa D.

Cách giải : 

 • Ta tiến hành giải bài này theo các bước như sau:

  • Bước 1: Quan sát hệ vân giao thoa và rút ra nhận xét

  • Bước 2: Tính khoảng vân từ công thức: \(i= \frac{\lambda D}{a}\)

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 9 như sau: 

 • Ta có :

  • Ta chụp ảnh được một hệ vân giao thoa, gồm các vạch thẳng, đen, trằng xen kẽ song song và cách đều nhau.Vạch đen ứng với các vân sáng.

  • Khoảng cách giữa hai vạch đen trên giấy chính là khoảng vân:           \(i= \frac{\lambda D}{a}=\frac{0,36.10^{-3}.1,2.10^{3}}{0,8}=0,54 mm\) 

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 9 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 142 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON