ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 27.6 trang 76 SBT Vật lý 12

Giải bài 27.6 tr 76 sách BT Lý lớp 12

Hãy chọn phát biểu đúng.

A. Tia hồng ngoại có tần số cao hơn tia sáng vàng của natri.

B. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn các tia Hα... của hiđrô.

C. Bước sóng của bức xạ hồng ngoại nhỏ hơn bước sóng bức xạ tử ngoại.

D. Bức xạ tử ngoại có tần số cao hom bức xạ hồng ngoại.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án D.

Bức xạ tử ngoại có tần số cao hom bức xạ hồng ngoại.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.6 trang 76 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1