YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 27.11 trang 77 SBT Vật lý 12

Giải bài 27.11 tr 77 sách BT Lý lớp 12

Vạch quang phổ nào nêu dưới đây trong quang phổ hiđrô nằm trong vùng tử ngoại ?

A. 0,4861 μm.        B. 0,4340 μm.

C. 0,4120 μm.        D. 0,1216 μm.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án D. 

Vạch quang phổ 0,1216 μm trong quang phổ hiđrô nằm trong vùng tử ngoại .

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.11 trang 77 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON