ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 12 Bài 27 Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 12 Bài 27 về Tia hồng ngoại và tia tử ngoại online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (14 câu):

  • A. Tia hồng ngoại là một bức xạ đơn sắc có màu hồng.
  • B. Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn \(0,4\mu m\)
  • C. Tia hồng ngoại do các vật có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường xung quanh phát ra
  • D. Tia hồng ngoại bị lệch trong điện trường và từ trường
 • Câu 2:

  Điều nào sau đây là sai khi so sánh tia hồng ngoại là tia tử ngoại?

  • A. Cùng bản chất là sóng điện từ
  • B. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn tia tử ngoại
  • C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều tác dụng lên kính ảnh
  • D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều không nhìn thấy bằng mắt thường
   
   
 • Câu 3:

  Nhận xét nào dưới đây về tia tử ngoại là không đúng?

  • A. Tia tử ngoại là những bức xạ không nhìn thấy, có tần số nhỏ hơn tần số sóng của ánh sáng tím
  • B. Tia tử ngoại bị nước và thủy tinh hấp thụ rất mạnh
  • C. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh
  • D. Tia tử ngoại kích thích nhiều phản ứng hóa học
 • Câu 4:

  Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào sau đây?

  • A. Lò sưởi điện
  • B. Lò vi sóng
  • C. Màn hình vô tuyến
  • D. Hồ quang điện
 • Câu 5:

  Khẳng định nào sau đây về tia hồng ngoại là không đúng?

  • A. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ do các vật bị nung nóng phát ra
  • B. Tia hồng ngoại kích thích thị giác làm cho ta nhìn thấy màu hồng.
  • C. Tia hồng ngoại là những bức xạ không nhìn thấy, có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ
  • D. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt
 • Câu 6:

  Một đèn phát ra bức xạ có tần số \(f=10^{14}Hz\) . Bức xạ này thuộc vùng nào của thang sóng điện từ?

  • A. Vùng tử ngoại
  • B. Vùng hồng ngoại
  • C. Vùng ánh sáng đỏ
  • D. Vùng ánh sáng tím.
 • Câu 7:

  Tia hồng ngoại không có tính chất nào sau đây ?

  • A. Do các vật bị nung nóng phát ra.
  • B. Làm phát  quang một số chất.
  • C. Có tác dụng lên kính ảnh hồng ngoại.
  • D. Có tác dụng nhiệt mạnh .
 • Câu 8:

  Trong các nguồn bức xạ đang hoạt động: hồ quang điện, màn hình máy vô tuyến, lò sưởi điện, lò vi sóng; nguồn phát ra tia tử ngoại mạnh nhất là 

  • A. màn hình máy vô tuyến.     
  • B. lò vi sóng.  
  • C. lò sưởi điện. 
  • D. hồ quang điện.
 • Câu 9:

  Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai? 

  • A.  Tia hồng ngoại cũng có thể biến điệu được như sóng điện từ cao tần.
  • B. Tia hồng ngoại có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học.
  • C. Tia hồng ngoại có tần số lớn hơn tần số của ánh sáng đỏ.
  • D. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.
 • Câu 10:

  Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai?  

  • A. Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh.
  • B. Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ.
  • C. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím.
  • D. Tia tử ngoại bị thuỷ tinh hấp thụ mạnh và làm ion hoá không khí.
  • A. chúng bị lệch khác nhau trong từ trường đều.
  • B.  có khả năng đâm xuyên khác nhau.
  • C. chúng bị lệch khác nhau trong điện trường đều.
  • D. chúng đều được sử dụng trong y tế để chụp X-quang (chụp điện).
  • A.  Hồng ngoại.      
  • B. Tia tử ngoại.    
  • C. Tia Rơn-ghen.   
  • D. Ánh sáng nhìn thấy.
  • A.  Tia hồng ngoại có tác dụng lên kính ảnh hồng ngoại
  • B. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt
  • C. Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra
  • D.  Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn 0,75 m
  • A. Làm phát quang một số chất   
  • B. Trong suốt đối với thuỷ tinh, nước
  • C. Làm ion hoá không khí        
  • D. Gây ra những phản ứng quang hoá, quang hợp
 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)