ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 27.3 trang 76 SBT Vật lý 12

Giải bài 27.3 tr 76 sách BT Lý lớp 12

Một vật phát được tia hồng ngoại vào môi trường xung quanh phải có nhiệt độ

A. cao hơn nhiệt độ môi trường.

B. trên 0oC.

C. trên 100oC.

D. trên 0 K.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án D.

Một vật phát được tia hồng ngoại vào môi trường xung quanh phải có nhiệt độ trên 0 K.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.3 trang 76 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1