YOMEDIA
UREKA

Bài tập 27.13 trang 77 SBT Vật lý 12

Giải bài 27.13 tr 77 sách BT Lý lớp 12

Một nguồn điểm S phát một bức xạ tử ngoại đơn sắc chiếu sáng hai khe hẹp F1, F2 cách nhau một khoảng a = 3 mm. Màn hứng vân giao thoa là một phim ảnh, đặt cách F1, F2 một khoảng D = 45 cm. Sau khi tráng phim, ta trông thấy trên phim có một loạt vạch đen song song, cách đều nhau. Đo khoảng cách từ vạch thứ nhất đến vạch thứ 37 ở bên trái nó, ta được giá trị 1,39 mm. Tính bước sóng của bức xạ. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Theo bài ra ta có:

\(\begin{array}{l} i = \frac{{1,39}}{{37 - 1}} = \frac{{\lambda .0,{{45.10}^3}}}{3}mm\\ \Rightarrow \lambda = \frac{{1,39.3}}{{36.0,45}}{.10^{ - 3}} = 0,{257.10^{ - 3}}mm \end{array}\)

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.13 trang 77 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF