ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 27.2 trang 76 SBT Vật lý 12

Giải bài 27.2 tr 76 sách BT Lý lớp 12

Bức xạ (hay tia) hồng ngoại là bức xạ

A. đơn sắc, có màu hồng.

B. đơn sắc, không màu ở ngoài đầu đỏ của quang phổ ánh sáng trắng,

C. có bước sóng nhỏ dưới 0,4 μm.

D. có bước sóng từ 0,75 μm tới cỡ milimét.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án D.

Bức xạ (hay tia) hồng ngoại là bức xạ có bước sóng từ 0,75 μm tới cỡ milimét.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.2 trang 76 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Lê Thảo Trang
  Bài 6 (SGK trang 142)

  Chọn câu đúng.

  Tia hồng ngoại có

  A. Bước sóng lớn hơn so với ánh sáng nhìn thấy.

  B. Bước sóng nhỏ hơn so với ánh sáng nhìn thấy.

  C. Bước sóng nhỏ hơn so với tia tử ngoại.

  D. Tần số lớn hơn so với tia tử ngoại.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1