Tính thời điểm đầu tiên để điểm M cách O một khoảng 12cm dao động ngược pha với trạng thái ban đầu ?

bởi Thiago 345 07/10/2018

Lúc t = 0 đầu O của sợi dây cao su căng thẳng nằm ngang có bước sóng là 6cm. Tính thời điểm đầu tiên để điểm M cách O mooyj khoảng 12cm dao động ngược pha với trạng thái ban đầu của O.Biết T = 1s.

Câu trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan