YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 198 SGK Vật lý 12

Giải bài 5 tr 198 sách GK Lý lớp 12

Xét phản ứng phân hạch:

\(_{0}^{1}\textrm{n}\) +  →  +  + 3 + ɣ

Tính năng lượng toả ra khi phân hạch một hạt nhân \({}^{235}\textrm{U}\)

Cho biết \({}^{235}\textrm{U} = 234,99332 u\)

\({}^{139}\textrm{I} =138,89700 u\)     

\({}^{94}\textrm{Y} = 93,89014 u\)

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Nhận định và phương pháp: 

Bài 5 là dạng bài tập tính năng lượng toả ra trong phản ứng phân hạch, dữ kiên đề bài cho ta là khối lượng của các nguyên tử tham gia phản ứng. 

Cách giải :

  • Ta tiến hành giải bài này theo các bước như sau:

    • Bước 1: Viết được phản ứng phân hạch xảy ra.

    • Bước 2: Áp dụng công thức tính năng lượng → Từ đó có thể giải quyết được yêu cầu của bài toán

Lời giải: 

  • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 5 như sau: 

  • Ta có :

 +  →  +  + 3 + ɣ

1,00866 u + 234,99332u – 138,897u – 93,89014u – 3.1,00866u = 0,18886u

Suy ra  0,18886.931,5 = 175,92309 MeV

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 198 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON