YOMEDIA
NONE

Bài tập 38.9 trang 116 SBT Vật lý 12

Giải bài 38.9 tr 116 sách BT Lý lớp 12

Cho phản ứng phân hạch :

\(_{92}^{235}U + _0^1n \to _{42}^{95}Mo + _{57}^{139}La + _{ - 1}^0n + X3_0^1n\)

a) Tính X. Tại sao có cả  \(_0^1n\) ở vế phải và vế trái của phương trình phản ứng.

b) Tính năng lượng toả ra theo đơn vị MeV.

Cho khối lượng của các hạt nhân  \(_{92}^{235}U;_{42}^{95}Mo;_{57}^{139}La\) và của nơtron lần lượt là mu = 234,9933 u ; mMo = 94,8823 u ; mLa = 138,8706 u và mn = 1,0087 u; 1u = 931 Mev/c2 ; c = 3.108 m/s. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

a) X = 2. Hạt nhân \(_{92}^{235}U\) bắt một nơtron, sau đó bị phân hạch, tạo ra các hạt nhân con và phát ra 2 nơtron.

Do đó, nơtron có mặt ở cả hai vế của phương trình phản ứng.

b) Tính năng lượng toả ra :

Độ hụt khối :

(234,9933 u + 1,0087 u) - (94,8823 u + 138,8706 u + 2. 1,0087 u) = 0,2317 u

Năng lượng toả ra :

931.0.2317 = 215,7127 MeV

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.9 trang 116 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON