ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 287 SGK Vật lý 12 nâng cao

Bài tập 1 trang 287 SGK Vật lý 12 nâng cao

Sự phân hạch là sự vỡ một hạt nhân nặng.

    A. Thường xảy ra một cách tự phát thành nhiều hạt nhân nhẹ hơn.

    B. Thành hai hạt nhân nhẹ hơn, do hấp thụ một notron.

    C. Thành hai hạt nhân nhẹ hơn và vài nơtron, sau khi hấp thụ một nơtron chậm.

    D. Thành hai hạt nhân nhẹ hơn, thường xảy ra một cách tự phát. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Sự phân hạch là sự vỡ một hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nhẹ hơn và vài nơtron, sau khi hấp thụ một nơtron chậm.

Chọn đáp án C.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 287 SGK Vật lý 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Tieu Dong

  Bài này lý thuyết trong lò phản ứng hạt nhân phải không ạ ?? làm như thế nào đây mọi người. Giúp mình với.

  Trong sự phân hạch của hạt nhân \(_{92}^{235}U\), gọi k là hệ số nhân nơtron. Phát biểu nào sau đây là đúng?

  A. Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì và có thể gây nên bùng nổ.

  B. Nếu k < 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền xảy ra và năng lượng tỏa ra tăng nhanh.

  C. Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra.

  D. Nếu k = 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra. 

  Theo dõi (0) 6 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1