ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 38.5 trang 115 SBT Vật lý 12

Giải bài 38.5 tr 115 sách BT Lý lớp 12

Phóng xạ và phân hạch hạt nhân

A. đều có sự hấp thụ nơtron chậm.

B. đều là phán ứng hạt nhân thu năng lượng.

C. đều không phải là phản ứng hạt nhân.

D. đều là phản ứng hạt nhân toả năng lượng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án D.

Phóng xạ và phân hạch hạt nhân đều là phản ứng hạt nhân toả năng lượng.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.5 trang 115 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1