ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 38.8 trang 115 SBT Vật lý 12

Giải bài 38.8 tr 115 sách BT Lý lớp 12

Cho phản ứng phân hạch sau :

\(_{92}^{235}U + _0^1n \to _{92}^{236}U * \to _{39}^{94}Y + _{53}^{139}I + 3_0^1n\)

Tính năng lượng toả ra trong phản ứng này.

Cho khối lượng của các hạt nhân  \(_{92}^{235}U;_{39}^{94}Y;_{53}^{139}I\) và của nơtron lần lượt là mU = 234,9933 u ; mY = 93,8901 u ; mI = 138,8970 u và mn = 1,0087 u; 1u = 1,66055.10-27 kg; c = 3.108 m/s. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Tổng khối lượng của các hạt nhân trước phân hạch :

1,0087 u + 234,9933 u = 236,002 u

Tổng khối lượng của các hạt nhân sau phân hạch.

93,8901 u + 138,8970 u + 3.1,0087 u = 235,8132 u

Độ hụt khối :

236,002 u - 235,8132 u = 0,1888 u

Năng lượng toả ra :

931.0.1888 = 175,7728 MeV

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.8 trang 115 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
  • Tay Thu

    Quyên cách làm rồi mợi người ơi, huhu

    Biết phản ứng nhiệt hạch \(_{1}^{2}\textrm{D} + _{1}^{2}\textrm{D} \rightarrow _{2}^{3}\textrm{He} + n\)  tỏa ra một năng lượng bằng Q = 3,25 MeV. Độ hụt khối của \(_{1}^{2}\textrm{D}\)  là ∆mD = 0,0024u. Năng lượng liên kết của hạt nhân \(_{2}^{3}\textrm{He}\) là

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1