ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 12 Bài 38 Phản ứng phân hạch

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 12 Bài 38 về Phản ứng phân hạch online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (11 câu):

 • Câu 1:

   

  \(_{0}^{1}\textrm{n}+_{92}^{235}\textrm{U}\rightarrow _{42}^{95}\textrm{Mo}+ _{57}^{139}\textrm{La}+_{39}^{95}\textrm{Sr}+2_{0}^{1}\textrm{n}+7e^{-}\)   là một phản ứng phân hạch của Urani 235.

  Biết khối lượng hạt nhân : \(m_U\) = 234,99 u ; \(m_{Mo}\) = 94,88 u ; \(m_{La}\) = 138,87 u ; \(m_n\) = 1,0087 u.Cho năng suất toả nhiệt của xăng là 46.106 J/kg . 

  Năng lượng khi 1 gam U phản ứng phân hạch là bao nhiêu?

  • A. 8,8262J
  • B. 5,8262J
  • C. 6,8262J
  • D. 7,8262J
 • Câu 2:

  Trong phản ứng sau đây :  \(_{0}^{1}\textrm{n}+_{92}^{235}\textrm{U}\rightarrow _{42}^{95}\textrm{Mo}+ _{57}^{139}\textrm{La}+2X+7\beta ^{-}\)

  Hạt X là ?

  • A. Electron 
  • B. Proton                      
  • C. Hêli
  • D. Nơtron
   
   
 • Câu 3:

  Tính năng lượng tỏa ra khi phân hạch 1kg \({}^{235}\textrm{U}\). Cho rằng mỗi phân hạch tỏa ra năng lượng 200MeV.

  • A. 6,21.1013  J.
  • B. 7,21.1013  J.
  • C. 8,21.1013  J.
  • D. 9,21.1013  J.
  • A. động năng của các nơtron phát ra.
  • B. động năng các mảnh.
  • C. năng lượng tỏa ra do phóng xạ cảu các mảnh.
  • D.  năng lượng prôtôn  của tia \(\gamma\).
 • Câu 5:

  Xét phản ứng phân hạch:

  \(_{0}^{1}\textrm{n}\) +  →  +  + 3 + ɣ

  Tính năng lượng toả ra khi phân hạch một hạt nhân \({}^{235}\textrm{U}\)

  Cho biết \({}^{235}\textrm{U} = 234,99332 u\)    ; \({}^{139}\textrm{I} =138,89700 u\)  và    \({}^{94}\textrm{Y} = 93,89014 u\)

  • A.  475,92309 MeV
  • B.  375,92309 MeV
  • C.  275,92309 MeV
  • D.  175,92309 MeV
 • Câu 6:

  Trong phản ứng phân hạch urani 235U, năng lượng trung bình tỏa ra khi một hạt nhân bị phân hạch là 200 MeV. Khi 1 kg 235U phân hạch hoàn toàn thì tỏa ra năng lượng là 

  • A. 8,21.1013 J  
  • B. 4,11.1013 J
  • C.  5,25.1013 J  
  • D. 6,23.1021 J
 • Câu 7:

  Trong phản ứng vỡ hạt nhân urani 235U, năng lượng trung bình tỏa ra trong mỗi phân hạch là E = 200 MeV. Biết số Avôgađrô NA=6,022.1023 mol-1. Một nhà máy điện nguyên tử có công suất 5000 MW, hiệu suất 25%, lượng nhiên liệu urani nhà máy tiêu thụ hàng năm là 

  • A. 3640 kg 
  • B. 3860 kg
  • C. 7694 kg    
  • D. 2675 kg
  • A. tỉ lệ với công suất tỏa nhiệt của lò phản ứng hạt nhân
  • B. trong bom nguyên tử và trong lò phản ứng hạt nhân khi hoạt động đều lớn hơn 1
  • C. trong bom nguyên tử và trong lò phản ứng hạt nhân khi hoạt động có giá trị nhỏ hơn 1
  • D. lớn hơn 1 trong bom nguyên tử và bằng 1 trong lò phản ứng hạt nhân.
  • A. quang năng     
  • B. năng lượng nghỉ
  • C. động năng      
  • D. hóa năng
  • A. số nơtron tạo ra sau phản ứng nhiều hơn nơtron bị hấp thụ
  • B. phản ứng tỏa năng lượng
  • C. có thể xảy ra theo kiểu phản ứng dây truyền
  • D. có 2 đến 3 proton sinh ra sau mỗi phản ứng
  • A.  kim loại nặng 
  • B. than chì
  • C. khí kém       
  • D. bê tông
 

 

 

YOMEDIA
1=>1