ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 287 SGK Vật lý 12 nâng cao

Bài tập 2 trang 287 SGK Vật lý 12 nâng cao

Đồng vị có thể phân hạch khi hấp thụ một notron chậm là

    A. \(_{92}^{238}U.\)

    B. \(_{92}^{234}U.\)

    C. \(_{92}^{235}U.\)

    D. \(_{92}^{239}U.\) 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đồng vị có thể phân hạch khi hấp thụ một notron chậm là \(_{92}^{235}U.\)

Chọn đáp án C.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 287 SGK Vật lý 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • hoàng duy

  Các bạn ơi, giúp mình giải bài này với. Bài tập của lớp học thêm mà mình bí quá. Mong mọi người giúp đỡ và cám ơn rất nhiều.

  Cho phản ứng phân hạch: \(n + _{92}^{235}\textrm{U}\rightarrow _{39}^{94}\textrm{Y} + _{53}^{139}\textrm{I} + 3 n\). Biết mU = 234,99332u; mY = 93,89014u; mI = 138,89700u; 1u = 931,5 MeV/c2. Cho năng suất tỏa nhiệt của than là 29300 kJ/kg. Để có năng lượng tương đương khi 1 g \(_{92}^{235}\textrm{U}\)phân hạch hoàn toàn thì khối lượng than cần đem đốt bằng

  A. 4921,26 kg.

  B. 2460,63 kg.

  C. 24606,3 kg.

  D. 49212,6 kg.

  Theo dõi (0) 5 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1