YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 287 SGK Vật lý 12 nâng cao

Bài tập 2 trang 287 SGK Vật lý 12 nâng cao

Đồng vị có thể phân hạch khi hấp thụ một notron chậm là

    A. \(_{92}^{238}U.\)

    B. \(_{92}^{234}U.\)

    C. \(_{92}^{235}U.\)

    D. \(_{92}^{239}U.\) 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Đồng vị có thể phân hạch khi hấp thụ một notron chậm là \(_{92}^{235}U.\)

Chọn đáp án C.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 287 SGK Vật lý 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Anh Hà
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  A. 1,3.1024 MeV.        

  B. 2,6.1024 MeV.      

  C. 5,2.1024 MeV.       

  D. 2,4.1024 MeV.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Tay Thu

  Quyên cách làm rồi mợi người ơi, huhu

  Biết phản ứng nhiệt hạch \(_{1}^{2}\textrm{D} + _{1}^{2}\textrm{D} \rightarrow _{2}^{3}\textrm{He} + n\)  tỏa ra một năng lượng bằng Q = 3,25 MeV. Độ hụt khối của \(_{1}^{2}\textrm{D}\)  là ∆mD = 0,0024u. Năng lượng liên kết của hạt nhân \(_{2}^{3}\textrm{He}\) là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Bài này tính ntn đây mn ơi !!!

  Giúp đỡ em với ạ , :((((
  Một tàu phá băng công suất 16MW. Tàu dùng năng lượng phân hạch của hạt nhân U235. Trung bình mỗi phân hạch tỏa ra 200 MeV. Nhiên liệu dùng trong lò là U làm giàu  chứa 12,5% U235 (tính theo khối lượng). Hiệu suất của lò là 30%, biết NA=6,02.1023 hạt/mol. Hỏi nếu tàu làm việc liên tục trong 6 tháng thì cần bao nhiêu kg nhiên liệu (coi mỗi ngày làm việc 24 giờ, 1 tháng tính 30 ngày)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Trí

  Em chưa giải đc bài này, mong mn chỉ giáo ạ !!

  Cho phản ứng hạt nhân \({}_0^1n + {}_3^6Li \to {}_1^3H + \alpha \) . Hạt nhân \({}_3^6Li\) đứng yên, nơtron có động năng Kn = 2 Mev. Hạt \(\alpha \) và hạt nhân \({}_1^3H\)  bay ra theo các hướng hợp với hướng tới của nơtron những góc tương ứng bằng 150 và  300. Lấy tỉ số giữa các khối lượng hạt nhân bằng tỉ số giữa các số khối của chúng. Bỏ qua bức xạ gamma. Phản ứng tỏa hay thu bao nhiêu năng lượng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tieu Dong

  Bài này lý thuyết trong lò phản ứng hạt nhân phải không ạ ?? làm như thế nào đây mọi người. Giúp mình với.

  Trong sự phân hạch của hạt nhân \(_{92}^{235}U\), gọi k là hệ số nhân nơtron. Phát biểu nào sau đây là đúng?

  A. Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì và có thể gây nên bùng nổ.

  B. Nếu k < 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền xảy ra và năng lượng tỏa ra tăng nhanh.

  C. Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra.

  D. Nếu k = 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra. 

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
 • hoàng duy

  Các bạn ơi, giúp mình giải bài này với. Bài tập của lớp học thêm mà mình bí quá. Mong mọi người giúp đỡ và cám ơn rất nhiều.

  Cho phản ứng phân hạch: \(n + _{92}^{235}\textrm{U}\rightarrow _{39}^{94}\textrm{Y} + _{53}^{139}\textrm{I} + 3 n\). Biết mU = 234,99332u; mY = 93,89014u; mI = 138,89700u; 1u = 931,5 MeV/c2. Cho năng suất tỏa nhiệt của than là 29300 kJ/kg. Để có năng lượng tương đương khi 1 g \(_{92}^{235}\textrm{U}\)phân hạch hoàn toàn thì khối lượng than cần đem đốt bằng

  A. 4921,26 kg.

  B. 2460,63 kg.

  C. 24606,3 kg.

  D. 49212,6 kg.

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  Anh/chị cho em hỏi bài tập sau với ạ. Em cảm ơn rất nhiều.

  Xét phản ứng phân hạch: \(_{0}^{1}\textrm{n} + _{92}^{235}\textrm{U}\rightarrow _{42}^{95}\textrm{Mo} + _{57}^{139}\textrm{La} + 2 _{0}^{1}\textrm{n} + 7 \beta ^-\). Biết khối lượng của các hạt mU = 234,99u; mMo = 94,88u; mLa = 138,87u; mn = 1,0087u; 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng tỏa ra của phản ứng trên bằng

  A. 215,546 MeV

  B. 215,456 MeV

  C. 215,656 MeV

  D. 214,456 MeV

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON