YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 287 SGK Vật lý 12 nâng cao

Bài tập 4 trang 287 SGK Vật lý 12 nâng cao

Xét phản ứng phân hạch urani \(^{235}U\) có phương trình:

\(_{92}^{235}U + n \to _{42}^{95}Mo + _{57}^{139}La + 2n + 7{e^ - }\)

    Tính năng lượng mà một phân hạch tỏa ra.

    Cho biết: mU = 234,99u; mMo = 94,88u; mLa = 138,87u. Bỏ qua khối lượng của electron. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Xét phản ứng phân hạch:

\(_{92}^{235}U + n \to _{42}^{95}Mo + _{57}^{139}La + 2n + 7{e^ - }\)

Bỏ qua khối lượng của các electron.

Ta có: m0 = mU + mn = 234,99u + 1,0087u = 235, 9987u

m = mMo + mLa + 2mn  = 94,88u + 138,87u  + 2. 1,0087u = 235,7674u

Năng lượng tỏa ra của phản ứng :

\(\begin{array}{l} Q = ({m_0} - m){c^2} = \left( {235,9987u - 235,7674u} \right){c^2}\\ = 0,23.931,5 = 214\left( {MeV} \right). \end{array}\)

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 287 SGK Vật lý 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • hoàng duy

  Các bạn ơi, giúp mình giải bài này với. Bài tập của lớp học thêm mà mình bí quá. Mong mọi người giúp đỡ và cám ơn rất nhiều.

  Cho phản ứng phân hạch: \(n + _{92}^{235}\textrm{U}\rightarrow _{39}^{94}\textrm{Y} + _{53}^{139}\textrm{I} + 3 n\). Biết mU = 234,99332u; mY = 93,89014u; mI = 138,89700u; 1u = 931,5 MeV/c2. Cho năng suất tỏa nhiệt của than là 29300 kJ/kg. Để có năng lượng tương đương khi 1 g \(_{92}^{235}\textrm{U}\)phân hạch hoàn toàn thì khối lượng than cần đem đốt bằng

  A. 4921,26 kg.

  B. 2460,63 kg.

  C. 24606,3 kg.

  D. 49212,6 kg.

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  Anh/chị cho em hỏi bài tập sau với ạ. Em cảm ơn rất nhiều.

  Xét phản ứng phân hạch: \(_{0}^{1}\textrm{n} + _{92}^{235}\textrm{U}\rightarrow _{42}^{95}\textrm{Mo} + _{57}^{139}\textrm{La} + 2 _{0}^{1}\textrm{n} + 7 \beta ^-\). Biết khối lượng của các hạt mU = 234,99u; mMo = 94,88u; mLa = 138,87u; mn = 1,0087u; 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng tỏa ra của phản ứng trên bằng

  A. 215,546 MeV

  B. 215,456 MeV

  C. 215,656 MeV

  D. 214,456 MeV

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON