ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 287 SGK Vật lý 12 nâng cao

Bài tập 4 trang 287 SGK Vật lý 12 nâng cao

Xét phản ứng phân hạch urani \(^{235}U\) có phương trình:

\(_{92}^{235}U + n \to _{42}^{95}Mo + _{57}^{139}La + 2n + 7{e^ - }\)

    Tính năng lượng mà một phân hạch tỏa ra.

    Cho biết: mU = 234,99u; mMo = 94,88u; mLa = 138,87u. Bỏ qua khối lượng của electron. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Xét phản ứng phân hạch:

\(_{92}^{235}U + n \to _{42}^{95}Mo + _{57}^{139}La + 2n + 7{e^ - }\)

Bỏ qua khối lượng của các electron.

Ta có: m0 = mU + mn = 234,99u + 1,0087u = 235, 9987u

m = mMo + mLa + 2mn  = 94,88u + 138,87u  + 2. 1,0087u = 235,7674u

Năng lượng tỏa ra của phản ứng :

\(\begin{array}{l} Q = ({m_0} - m){c^2} = \left( {235,9987u - 235,7674u} \right){c^2}\\ = 0,23.931,5 = 214\left( {MeV} \right). \end{array}\)

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 287 SGK Vật lý 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Minh Minh

  Anh/chị cho em hỏi bài tập sau với ạ. Em cảm ơn rất nhiều.

  Xét phản ứng phân hạch: \(_{0}^{1}\textrm{n} + _{92}^{235}\textrm{U}\rightarrow _{42}^{95}\textrm{Mo} + _{57}^{139}\textrm{La} + 2 _{0}^{1}\textrm{n} + 7 \beta ^-\). Biết khối lượng của các hạt mU = 234,99u; mMo = 94,88u; mLa = 138,87u; mn = 1,0087u; 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng tỏa ra của phản ứng trên bằng

  A. 215,546 MeV

  B. 215,456 MeV

  C. 215,656 MeV

  D. 214,456 MeV

  Theo dõi (0) 5 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1