YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 20 SGK Vật lý 11

Giải bài 6 tr 20 sách GK Lý lớp 11

Phát biểu nguyên lí chồng chất điện trường.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 6

Nguyên lí chồng chất điện trường

  • Giả sử có hai điện tích điểm Q­1­ và Q2­ gây ra tại điểm M hai vec tơ cường độ điện trường.

  • Nguyên lí chồng chất điện trường: Các điện trường E1 và E2 đồng thời tác dụng lực điện lên điện tích q một cách độc lập với nhau. Cường độ điện trường tại một điểm bằng tổng hợp.

  • Biểu thức:  \(\vec{E}=\vec{E_1}+\vec{E_2}+...+\vec{E_n}\)                          

  • Các vectơ cường độ điện trường tại một điểm được tổng hợp theo quy tắc hình bình hành.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 20 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON