YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 18 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 18 SGK Vật lý 11 nâng cao

Hai điện tích q1 = q2 = 5.10-16 C được đặt cố định tại hai đỉnh B, C của một tam giác đều cạnh là \(8cm\). Các điện tích đặt trong không khí.

a) Xác định vectơ điện trường tại đỉnh A của tam giác nói trên.

b) Câu trả lời sẽ thay đổi thế nào nếu q1 = 5.10-16 C , q2 = -5.10-16C? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a)  

Ta có: q1 = q= 5.10-16 (C) ; AB = AC

=> E1 = E2

Theo hình vẽ ta có :

\(\begin{array}{l} E = 2{E_1}cos{30^o}\\ \Rightarrow E = 2.(\frac{{{{9.10}^9}{{.5.10}^{ - 16}}}}{{{{(0,08)}^2}}})cos{30^o} = 0,0012(V/m) \end{array}\)

Phương của \(\vec E\) vuông góc BC và hướng ra xa trung điểm của BC

 b)

Theo hình vẽ ta có :

\(\begin{array}{l} E = 2{E_1}cos{60^o} = 2{E_1}.\frac{1}{2}\\ \Rightarrow E = {E_1} = (\frac{{{{9.10}^9}{{.5.10}^{ - 16}}}}{{{{(0,08)}^2}}}) = 0,{703.10^{ - 3}}(V/m) \end{array}\)

Phương của \(\vec E\) song song với BC và hướng sang phải.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 18 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF