YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 18 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 18 SGK Vật lý 11 nâng cao

Có hai điện tích q1, q2 đặt cách nhau 10 cm trong chân không. Điện tích q1 = 5.10-9 C, q2= -10-9 C. Xác định vecto điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích đó và:

a) Cách đều hai điện tích

b) Cách q1 5cm và cách q2 15 cm. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a)

q1 = 5.10-9(C) AB = 10cm

q2 = -5.10-9(C) => r1 = r2 = 5(cm) 

Do q1 > 0, q2 < 0 nên \({\vec E_1}\), \({\vec E_2}\) là hai vecto cùng phương, cùng chiều. Khi đó vecto điện trường tại M có chiều: hướng từ q1 đến q2.

Hình vẽ:

Giải bài tập trang 18 bài 3 điện trường SGK Vật lí 11 Nâng cao            

Cường độ điện trường do q1, q2 gây ra tại M

\({E_1} = {9.10^9}\frac{{|{q_1}|}}{{{r_1}^2}} = \frac{{{{9.10}^9}{{.5.10}^{ - 9}}}}{{{{({{5.10}^{ - 2}})}^2}}} = 18000(V/m)\)

\({E_2} = {E_1}\)

Ta có:  Độ lớn  \(E = {E_1} + {E_2} = 2{E_1}\) vì \({E_1} = {E_2}\)

\( \Rightarrow E = 36000\left( {V/m} \right),\vec E\) hướng về phía q2

b)             

Giải bài tập trang 18 bài 3 điện trường SGK Vật lí 11 Nâng cao

Độ lớn:  \(E = {E_1} - {E_2} = {9.10^9}\frac{{|{q_1}|}}{{N{A^2}}} - {9.10^9}\frac{{|{q_2}|}}{{N{B^2}}}\)

\(\begin{array}{l} = {9.10^9}.\frac{{{{5.10}^{ - 9}}}}{{{{\left( {{{5.10}^{ - 2}}} \right)}^2}}} - {9.10^9}.\frac{{{{5.10}^{ - 9}}}}{{{{\left( {{{15.10}^{ - 2}}} \right)}^2}}}\\ = 16000{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \left( {V/m} \right) \end{array}\)

\(\vec E\) hướng ra xa q1

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 18 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON