YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.2 trang 7 SBT Vật lý 11

Bài tập 3.2 trang 7 SBT Vật lý 11

Đồ thị nào trong Hình 3.1 phản ánh sự phụ thuộc của cường độ điện trường của một điện tích điểm vào khoảng cách từ điện tích đó đến điểm mà ta xét?

Giải sách bài tập Vật Lí 11 | Giải sbt Vật Lí 11 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án D

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.2 trang 7 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON