YOMEDIA
NONE

Bài tập 13 trang 21 SGK Vật lý 11

Giải bài 13 tr 21 sách GK Lý lớp 11

Hai điện tích điểm A và B cách nhau 5cm trong chân không có hai điện tích q1 = +16.10-8 C và q = - 9.10-8 C. Tính cường độ điện trường tổng hợp và vẽ vectơ cường độ điện trường tại điểm C nằm cách A một khoảng 4cm và cách B một khoảng 3cm.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 13

Đặt AC = r1 và BC = r2 . Gọi   và  lần lượt là cường độ điện trường do q1 và q2 gây ra ở C (Hình 3.4).

9.105 V/m (Hướng theo phương AC).

 = 9.105 V/m (Hướng theo phương CB).

Vì tam giác ABC là tam giác vuông nên hai vectơ    và  vuông góc với nhau.

Gọi  là vectơ cường độ điện trường tổng hợp :

       =  +   =>   V/m.

Vectơ  làm với các phương AC và BC những góc 450 và có chiều như hình vẽ.

               Hình 3.4 bài 13 trang 21 SGK Vật lí lớp 11

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 13 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 21 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON